O Nas

centrum edukacyjne z placówką w Olsztynie oferuje wszystkim uczestnikom wiele interesujących kursów oraz specjalizacji, ponadto istnieje możliwość podwyższenia swojego wykształcenia poprzez szkoły eksternistyczne, oraz licea dla dorosłych. Wszyscy wykładowcy i nauczyciele posiadają najwyższe kwalifikacje, do tego posiadają uprawnienia egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Plan szkolenia w liceach dla dorosłych jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyniki egzaminów w naszej szkole wynoszą na poszczególnych kierunkach nawet 100%.

Szkoły policealne

Szkoły policealne gwarantują najwyższy standard i najlepszą wartość merytoryczną wykładanych przedmiotów. Do wyboru jest ścieżka technika, która trwa 2 lata, oraz możliwość zdobycia specjalizacji, która trwa to od 1 do 1,5 roku. Wybór taki specjalizacji pozwala na poszerzenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu uczestnik będzie mógł znaleźć wymarzoną pracę na rynku. Wybierając się do szkoły policealnej słuchacz będzie uczył się na najlepszym sprzęcie i programach wykorzystywanych na co dzień przez wiele przedsiębiorstw, zarówno małych jak i dużych.

Licea dla dorosłych

Licea dla dorosłych w Olsztynie, są idealnym rozwiązaniem dla osób które chcą kontynuować kiedyś przerwaną naukę lub chcą wybrać zaoczny sposób ukończenia szkoły średniej. centrum edukacyjne posiada w swojej ofercie darmowe licea, w których wykładają najlepsi pedagodzy. Każdy z nim posiada uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Materiał, który jest przerabiany, nie odbiega od tego w państwowych liceach, w związku z czym na egzaminie maturalnym nie ma prawa pojawić się nic co nie zostało wcześniej przerobione na zajęciach.

Kursy zawodowe

Centrum edukacyjne w Olsztynie proponuje swoim przyszłym kursantom efektywne, szybkie i o wysokim poziomem merytorycznym kursy zawodowe, jakie pomogą podnieść kwalifikacje, lub poszerzyć je o dodatkowe zagadnienia. Do wyboru jest kilkadziesiąt możliwych kursów, ponadto są one podzielone na poziomy zaawansowania. Aby zapisać się na jeden z proponowanych kierunków w niepublicznej szkole, należy udać się do działu rekrutacji i złożyć odpowiednie dokumenty. Aby zostać przyjętym na kursy zawodowe uczestnicy muszą mieć ukończony 18 rok życia.